Przedszkole

 

 

 

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. matki Laury Meozzi ANIOŁKOWO  posiada trzy oddziały i łącznie może objąć opieką 50 dzieci. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ponadto oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, takie jak rytmika czy język angielski. W razie potrzeby dzieci otoczone są opieką psychologiczną i logopedyczną. Nasze przedszkole stara się zapewnić wszechstronny rozwój dziecka w klimacie bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji w odniesieniu do wartości chrześcijańskich. Podejmujemy starania, aby dzieci kształtowały pozytywny obraz siebie, odkrywały własne talenty, a także uczyły się przystosowania do życia w społeczności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

 

 

Godziny otwarcia Przedszkola:

  • poniedziałek - piątek: godz.  06:00 - 17:00

Opłaty:

  • Przedszkole nie pobiera opłat za uczęszczanie i wyżywienie dziecka. Rodzice ponoszą jedynie koszty ubezpieczenia oraz zakupu podręczników.

Inne:

Do pobrania:

 

 

 

Zapraszamy

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.